2

Vznik a výskyty pieskovcov na Slovensku

Pieskovce vznikli procesom zvetrávania a rozpadom hornín na piesčité zrná — rôzne minerály alebo drobné úlomky pôvodných hornín. Takto vzniknutá nesúdržná piesčitá hornina bola následne, procesmi diagenézy, spevnená tmelom. Vzniknuté spevnené pieskovce sú rôznorodé horniny. Ich vlastnosti sú podmienené najmä charakterom tmelu (kremitý, vápnitý atď.), minerálnym zložením (závisí od zloženia pôvodnej horniny) a pórovitosťou (voľným priestorom, ktorý zostal medzi piesčitými zrnami a tmelom).

Vznik a výskyty ryolitov na Slovensku

Ťažba ryolitov na Slovensku má vyše 700-ročnú tradíciu. Vďaka zaujímavým farbám, v akých sa vyskytuje na Slovensku (ružová, červenohnedá, fialová, ale aj sivá a sivobiela), je táto hornina veľmi pekným, atraktívnym dekoračným kameňom. V okolí miest výskytu ryolitov sa využívali vo veľkej miere na zhotovovanie rôznych foriem stavebného, ako aj dekoračného kameňa. Preto ryolity dodávajú okolitým mestám charakteristický farebný svojráz. Možno to pozorovať napríklad v Kremnici a Novej Bani.

Vznik a výskyty travertínov na Slovensku

Travertíny sú zvláštnym typom sladkovodných vápencov (uhličitan vápenatý CaCO3), ktoré sa vyzrážali z prameňov a tokov so značným obsahom kyslého uhličitanu vápenatého - Ca(HCO3)2 za spolupôsobenia rôznych rastlín. Vody presakujúce vápenatými horninami starších geologických útvarov sa mineralizujú a pri výstupe na povrch sa z nich pri vhodných podmienkach vytvárajú travertíny.

Napíšte nám

Vyplnením formuláru poskytujete súhlas so spracovaním tu uvedených osobných údajov.

Kontaktujte nás

SENEC

Bratislavská 1/B
02/4564 6488
0905 100 134
Po-Pia: 9:00 -16:00

senec@kamenarstvo-petrovic.sk
PEZINOK

Myslenická 23
033/640 53 48
0907 724 351
Po-Pia: 10:00 -17:00

pezinok@kamenarstvo-petrovic.sk
STRETNUTIE JE MOŽNÉ PO TELEFONICKOM DOHOVORE AJ MIMO OTVÁRACÍCH HODÍN A CEZ VÍKEND.