INDICKÁ AURORA

13.10.2020
Autor: Gabika

Žula Indická Aurora je stredne hrubý až zrnitý červeno-šedo-čierny migmatit z predkambrického obdobia s výraznými žilami. Pomenovaná je podľa podobnosti s Fínskou Aurorou. Tento kameň v medzinárodnom meradle môže byť nazývaný ako žula, ale v oblasti uplatňovania európskej normy musí byť nominovaný ako migmatit. Migmatity (z gréckeho slova migma – zmes) sú premenené horniny zložené z dvoch zložiek, granitová a rulová. Najčastejšia ich podoba je pásiková. Sú zaradené do skupiny zmiešaných hornín.

 

Žílenie a farba sa značne líšia a malá vzorka Indickej Aurory nemusí predstavovať reálne celú veľkú platňu. Preto sa musia vždy použiť celé velké platne ako vzorky a následne byť schválené pre veľké projekty. Je dôležité, aby sa zabezpečilo, že všetky bloky sa extrahujú z tej istej lomovej plochy. Počas procesu leštenia sa môže použiť priehľadná epoxidová živicová hmota na vyplnenie akýchkoľvek mikrotrhlín alebo drobných jamiek. Toto však neovplyvní integritu kameňa, iba poskytuje rovnomernejšiu povrchovú úpravu.

 

Poznáme ju aj pod inými názvami ako napríklad Aurora Indiano, Aurora Vyara, Indora.

Niekoľko lomov tejto žuly sa vyskytuje v Indii. Ťaží sa napríklad v blízkosti Nizamabad v štáte Telangana. Ťažba sa začala v polovici 70. rokov.

Indická Aurora je vhodná na použitie ako v interiéri tak aj exteriéri. Naši zákazníci, prevažne z Bratislavského kraja, si ju vyberajú hlavne na vyhotovenie pomníka. Je mrazuvzdorná a má konštantný lesk, čo zabezpečuje dlhoročnú spokojnosť.